om jñānināmapi cetāṁsi devī bhagavatī hi sā
balādākṛṣya mohāya mahāmāyā prayacchati !!

durge smṛtā harasi bhītimaśeṣajantoḥ
svasthaiḥ smṛtā matimatīva śubhāṁ dadāsi
dāridryaduḥkhabhayahāriṇi kā tvadanyā
sarvopakārakaraṇāya sadā “rdracittā !!

sarvamaṁgalamāṅgalye śive sarvārthasādhike
śaraṇye tryambake gauri nārāyaṇi namo’stute !!

śaraṇāgatadīnārta paritrāṇaparāyaṇe
sarvasyārtihare devi nārāyaṇi namo’stute !!

sarvasvarūpe sarveśe sarvaśaktti samanvite
bhayebhyastrāhi no devī durge devī namo’stute !!

rogānaśeṣānapahaṁsi tuṣṭā ruṣṭā tu kāmān sakalānabhīṣṭān
tvāmāśritānāṁ na vipannarāṇāṁ tvāmāśritā hyāśrayatāṁ prayānti !!

sarvābādhāpraśamanaṁ trailokyasyākhileśvari
evameva tvayā kāryam asmadvairivināśanam !!

(Sri Durga Sapta-Sloki, from Chandi Path)

Advertisements